Anschlag Biberstufe 02.10.2021

Anfang: 14.00 Uhr, Schloss Bürglen

Ende: 16.00 Uhr, Schloss Bürglen

Kleidung: dem wetterentsprechende Kleidung

Mitnehmen: Kravatte, Täschli, Z Trinke

Guet Fründ!

An- und Abmeldungen bis Freitagabend an Caissa (079 660 74 43/ )