Anschlag Biberstufe 03.07.2021

Anfang: 14.00 Uhr, Schloss Bürglen

Ende:  16.00 Uhr, Schloss Bürglen

Kleidung:  dem wetterentsprechende Kleidung

Mitnehmen: Kravatte, Täschli, Z Trinke

Guet Fründ!!

An- und Abmeldungen bis Freitag Abend an Caissa (079 660 74 43/ )