Anschlag Biberstufe 22.01.2022

Anfang: 14.00 Uhr, Pfadiheim Bürglen
Ende: 16.00 Uhr, Pfadiheim Bürglen
Kleidung: dem wetterentsprechende Kleidung
Mitnehmen: Finken, Krawatte, Täschli, Z Trinke, wer hat das „Guet Jagd“

Üses Bescht!!
Abmeldungen bis Freitagabend an Caissa (079 660 74 43/ )